Anpassa

Denna webbplats är byggd för att du enkelt skall kunna zooma eller förändra textstorleken. Även bilder, radavstånd, ordmellanrum och teckenmellanrum ökar eller minskar för bästa användarupplevelse. Ändringar av endast textstorleken kan dock medföra att webbplatsens utseende förändras något.


Ändra textstorlek i Internet Explorer

Zooma hela webbplatsen i Internet Explorer, Google Crome och Mozilla Firefox 3

För att zooma in eller ut hela webbplatsen håller du ner CTRL-tangenten samtidigt som du trycker in + eller -.